Tjänster

Konsulttjänster

Bygg- och Projektledning

Tjänster:

 • Projektchef
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Kalkyler (Projektkalkyler och entreprenadkalkyler)
 • Byggledning

Kontrollansvarig enligt PBL - Nivå K

Certifierad sedan 1995.

Nivå K är den högsta nivån som kontrollansvarig, vilket innebär att byggnadsnämnden alltid accepterar mej som KA oavsett hur komplicerad byggnad som projektet avser. (KA certifierad nivå N, normal nivå, har vissa begränsningar i sin kompetens jämfört med K, och får hantera något enklare byggnader.)

Upphandling och partnering

Tjänster jag utför:

 • Komplexa anbud, konsult.
 • LOU, forma och genomföra konsultupphandlingar.
 • LOU, forma och genomföra entreprenadupphandlingar.
 • LOU, forma och genomföra upphandlingar av partnering/samverkansentreprenader.
 • Partnering, utformning och utförande av projekt med utökad samverkan.


Entreprenadbesiktning

 • Förbesiktning
 • Fortlöpande besiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Garantibesiktning


Av SP SITAC certifierad besiktningsman.

Medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktning.


Projektering

Oavsett typ och storlek av projekt så ombesörjer JOPLO projektering. En rätt sammansatt projekteringsgrupp med marknadens bästa aktörer inom respektive teknisk disciplin medför i regel rejäla kostnadsbesparingar i projektet och skillnad på den slutliga kvaliten på byggnaden.

Föreläsningar byggprocessen


De mest efterfrågade och utförda:


 • Byggprocessen och projektörens roll. (Halvdagsföreläsning)
 • Byggprocessen med konsult-, entreprenadjuridik samt PBL och byggregler. (Heldag för ansvariga för underhålls och byggprojekt)
 • Byggprocessen med dess olika aktörer. (Från 2h upp till heldag)

Medlem och Certifieringar:

JOPLO Projektkonsult AB

Besöksadress kontor Skövde: Kyrkogatan 9

Organisationsnummer: 559012-6701

Dela denna sida

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED