Tjänster

Genom hela byggprocessen. Från idé till förvaltning.

Bygg- och Projektledning

  • Projektchef
  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Kalkyler (Projektkalkyler och entreprenadkalkyler)
  • Byggledning

Upphandling och partnering

  • Konsult- och entreprenadupphandlingar.
  • LOU, konsult- och entreprenadupphandlingar.
  • Upphandlingar av partnering/samverkansentreprenader.
  • Partnering, utformning och utförande av projekt med utökad samverkan.

Kontrollansvarig enligt PBL - Nivå K

  • Certifierad sedan 1995.
  • Nivå K är den högsta nivån som kontrollansvarig. (KA certifierad nivå N, normal nivå, har vissa begränsningar i sin kompetens jämfört med K, och får hantera något enklare byggnader.)

Entreprenadbesiktning

  • Förbesiktning
  • Fortlöpande besiktning
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Garantibesiktning

Av SP SITAC certifierad besiktningsman.

Medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktning.

Föreläsningar byggprocessen

  • Byggprocessen och projektörens roll. (Halvdagsföreläsning)
  • Byggprocessen med konsult-, entreprenadjuridik samt PBL och byggregler. (Heldag för ansvariga för underhålls och byggprojekt)
  • Byggprocessen med dess olika aktörer. (Från 2h upp till heldag)

Drönarinspektion

  • Enklare fotografering och inspektion med drönare
  • Termografering med drönare
  • Innehar drönarkort för öppen kategori hos transportstyrelsen.
  • Registrerad operatör hos transportstyrelsen.